Mindezek csak eszközök Kayamar számára, hogy kiteljesedjék zeneszerzőként. Stílusa rendkívül egyedi, könnyen felismerhető, egyaránt merít a barokktól a kortárs komolyzenén át a jazz és a pop világáig mindenféle előadótól. Művészetét mélyen áthatja a zeneakadémiai évek hatása, ahol kórusvezetőként tanult 6 éven át. Munkássága a kórusművektől a miséken és a jazzen át egészen a (reklám)filmzenékig terjed.
Az alábbi videó szemlélteti, hogy milyen sebességgel képes Kayamar egy zenét megkomponálni és felénekelni. Vágatlanul!

Kayamar elképesztő, 5 oktávnál is szélesebb hangterjedelme a szopránok magasságától (háromvonalas C) az operai basszusokat több, mint egy oktávval meghaladó mélységekig (szubkontra Asz) terjed, amely már mélyebb, mint a zongora legmélyebb hangja. Igazi specialitása ez a - ráadásul nagy vivőerejű - kontraoktáv, amelynek megszólaltatását a hangszálak "túllazításával" éri el. Bár a "természetes" hangfaja bassz-bariton volna, a konzervatóriumi években tenor operáriákat és dalokat énekelt klasszikus hangképzéssel. (Ha meg szeretné hallgatni Kayamar "6 A-ját", kattintson a hangvillára az oldal tetején!). Az alábbi linken előadás közben is hallható ez a képessége: minden idők egyik legmélyebb amerikai gospel-slágerét, a "The Old Ship of Sion" -t énekli egy fél oktávval mélyebben. Az utolsó előtti akkordban hallható szubkontra Asz visszaadására nem minden hangrendszer képes...

A fentebb felsorolt képességek birtokában, amely egyedi improvizációs stílussal és játékossággal társul, Kayamar elképesztő mutatványokra képes. Az alábbi videón Kayamar lehetetlen feladatot vállalt: színpadra lépésekor kapta meg a szöveget, amire helyben, egy perc felkészülési idő nélkül kellett zenét improvizálnia. A felvétel bizonyos pontjain jól látszik, hogy miközben énekel még a szöveget sem olvasta el, improvizálás közben ismerkedik a verssel is!

Kayamarnak nem csak abszolút hallása van, de valószínűleg az ő hallása az egyik legprecízebb ezen a világon. Egy átlagember egy fél, esetleg egy negyedhang intonálására képes. Ő némely darabjában nyolcad, sőt tizenhatod hangokat is használ, amely alig több, mint 3 Hertz különbség!